« Årets andra vårmagasin! | Main | Sportlovsaktivitet! »
måndag
feb242014

Vår!

Nu är sportlovet över och det börjar bli varmare ute! 
I butikerna fortsätter våran pärlplattetävling enda till och med fredag 28/2! så skynda dig att lämna in ditt bidrag och var med och tävla om en pyssellåda! :) 

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>